„Akademia Bezpiecznego Puchatka”

kurtyna

Współczesny świat oprócz wielu możliwości rozwoju, niesie ze sobą także zagrożenia. Na bezpieczeństwo dzieci czyha wiele zagrożeń: podczas drogi do szkoły, w szkole, w domu, czy w czasie zabawy. Rodzice, Nauczyciele, a także instytucje takie jak Policja, nie szczędzą starań, by chronić dzieci i zapewnić im bezpieczeństwo w każdej sytuacji. Ważnym elementem tych działań jest edukacja dzieci – uświadomienie rozmaitych niebezpieczeństw oraz nauczenie, jak ich unikać i jak postępować w razie ich zaistnienia. Dlatego uczniowie klasy I w pierwszym semestrze uczestniczyli w zajęciach związanych z bezpieczeństwem oraz z przydatną dla dzieci tematyką efektywnego zapamiętywania, treningu koncentracji, nauki selekcji informacji i rozwijania kreatywności w ramach Ogólnopolskiego Programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się o skutkach niebezpiecznych zachowań w domu, szkole, na drodze, w Internecie i w czasie zabawy, a także zostali dodatkowo zapoznani z przydatną dla dzieci tematyką pierwszej pomocy, efektywnego zapamiętywania, treningu koncentracji, nauki selekcji informacji i rozwijania kreatywności. Program przygotowywany był przez firmę Maspex oraz markę Puchatek wraz z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz Nauczycielami. Patronat honorowy sprawował Komendant Główny Policji. W ramach „Akademii Bezpiecznego Puchatka” po zakończeniu zajęć uczniowie mogli sprawdzić swój poziom wiedzy z szeroko rozumianego bezpieczeństwa poprzez udział w Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa. Po zakończeniu Testu dzieci otrzymały informację, ile poprawnych odpowiedzi wybrały, a także mogły wrócić do wszystkich odpowiedzi, dzięki czemu miały możliwość weryfikacji obszarów, które wymagają jeszcze poprawy.

mgr Aneta Podleśna, wychowawca kl. I