Konkurs na najstarszy znaczek pocztowy

alt

Filatelistyka jest to hobby, które powoli zanika. Coraz częściej korzystamy z poczty elektronicznej, dlatego doświadczeni zbieracze znaczków pocztowych organizują liczne wystawy i konkursy poświęcone kolekcjonerstwu wśród dzieci i młodzieży. W dniu 12.01.2018 roku miało miejsce rozstrzygnięcie szkolnego konkursu na najstarszy znaczek pocztowy znajdujący się w kolekcji uczniów szkoły. Organizatorami konkursu byli miłośnicy Koła Filatelistycznego z Lublina.
Nagrody i dyplomy uczestnikom konkursu w imieniu organizatorów wręczali: Wiesław Greszata i Janusz Koput, lubelscy pasjonaci filatelistyki. Pan Janusz Koput jest Członkiem Honorowym Polskiego Związku Filatelistów i Honorowym Prezesem Ogólnopolskiego Klubu Zainteresowań PZF „Kolejnictwo”, autorem i wydawcą katalogu polskich znaków pocztowych o tematyce kolejowej, prac badawczych z zakresu znaków fiskalnych.

W szkolnym konkursie zwyciężyła Monika Cużytek z klasy I, która w swoim zbiorze posiada niemiecki znaczek pocztowy z 1921 roku z podobizną Paula von Hindenburga niemieckiego dowódcy, feldmarszałka i polityka i prezydenta Republiki Weimarskiej i III Rzeszy. Monika otrzymała w nagrodę klaser z 40 znaczkami pocztowymi oraz pamiątkowy dyplom.
Pozostali uczestnicy konkursu: Anastazja Podleśna, Wiktoria Kutwa z klasy IV, Kamil Sztanke, Mateusz Suchowolak, Maciej Wolski, wszyscy z klasy V, Nikola Kowalczyk, Krzysztof Kot, Paweł Basak z klasy VI oraz Bartosz Bakaj, Wojciech Danilkiewicz z klasy VII, otrzymali pamiątkowe dyplomy i pakiety znaczków pocztowych.                                                                       

   mgr R. Wójcik-wychowawca kl. VI