alt

„Idźmy naprzód z nadzieją”

alt

W ostatnią niedzielę – 8 października obchodziliśmy XVII Dzień Papieski pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły zaprezentowali w kościele parafialnym w Konopnicy krótką inscenizację pod tym samym tytułem. Nawiązywała ona w swojej treści do objawień Matki Bożej w Fatimie oraz do nauczania naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II. Dzieci w strojach pastuszków, postać Maryi i papieża Polaka stanowiły doskonałą ilustrację do tekstów przypominających wydarzenia sprzed 100 lat. Właśnie wtedy w małej wiosce w Portugalii Matka Boża zwracała się do Łucji, Franciszka i Hiacynty z prośbą o codzienną modlitwę różańcową w intencji pokoju i nawrócenia grzeszników. Na znaczenie orędzia z Fatimy i szczególną opiekę Maryi wskazywał w swoim nauczaniu Jan Paweł II, który nieustannie przypominał, że otaczające nas zło można pokonać dobrem, oddaniem się Bogu i ufną modlitwą. Przedstawienie zakończyła wspólna modlitwa i wezwanie do patrzenia w przyszłość z nadzieją.

mgr Katarzyna Kutwa-katecheta