kl3ula

Zajęcia praktyczne w klasie III

kl3ula

Fot. R. Wójcik. Uczniowie klasy III podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej wykonują zaprojektowane przez siebie maskotki.

W dniu 04 kwietnia br., podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej, uczniowie z klasy III, pod kierunkiem mgr Urszuli Winnickiej zapoznawali się z tajnikami sztuki krawieckiej. W oparciu o tekst z podręcznika pt.: „W pracowni krawieckiej”, dzieci poznały różne rodzaje ściegów, jakimi w swojej pracy posługuje się krawiec. Następnie uczniowie dzielnie podjęli wyzwanie zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce. W związku z tym, wszyscy zabrali się do szycia maskotek, według instrukcji znajdującej się w podręczniku. Pomysł ten spotkał się z ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów, którzy z radością czekają już na kolejne takie zajęcia. A co do maskotek – kotów – to wszystkie prace okazały się tak samo piękne!

mgr A. Kozłowska –administrator szkoły