Wizyta po kolędzie

wizytadusz2017

Fot. R. Wójcik. Ks. Grzegorz Lipiński z wizytą po kolędzie w naszej szkole.

Po Nowym Roku w kościele katolickim rozpoczyna się czas wizyt duszpasterskich, czyli tak zwanej kolędy. Nieprzypadkowo kolęda odbywa się po świętach Bożego Narodzenia, kiedy to wspominamy przyjście Boga na ziemię. Kolęda jest oficjalną wizytą duszpasterską, dlatego przyjęcie kapłana jest wyrazem naszej wiary i przywiązania do Kościoła oraz duszpasterzy.

Stało się piękną tradycją naszej szkoły, że księża chodzący po kolędzie odwiedzają naszą szkołę. Tak też było i w tym roku. Dzieci z niecierpliwością czekały na Proboszcza i innych księży, aby móc spotkać się z kapłanami, wspólnie pomodlić się, zaśpiewać kolędy i oczywiście „Wołka i osiołka…” , a tu niespodzianka………przybył do nas tylko ks. Grzegorz Lipiński. Jak się później okazało ksiądz Proboszcz J. Domański i ks. prof. A. Katolo zachorowali, a ks. M. Turowskiego zatrzymały obowiązki parafialne. Na wysokości zadania stanął ks. Grzegorz, który po raz pierwszy gościł w naszej szkole. Spotkanie rozpoczęło się odczytaniem fragmentu Pisma Świętego o narodzeniu Jezusa. Później wspólna modlitwa za dzieci, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły zakończona błogosławieństwem kapłańskim. Na pożegnanie dzieci otrzymały pamiątkowe obrazki z podobizną Św. Jana Pawła II, zaśpiewały kolędę „Do szopy...”. Życząc obfitych łask bożych, wiele dobra i pokoju w Nowym Roku 2017, ks. Grzegorz udał się z dalszą wizytą duszpasterską do mieszkańców Stasina.

Wizyta kapłana była wyjątkowym wydarzeniem dla całej społeczności naszej szkoły.

mgr A. Kozłowska-opiekun S.U.