Kamilnagroda

„Rowerem po okolicy”

Kamilnagroda

Fot. Nagrodzony uczeń klasy czwartej Kamil Sztanke w towarzystwie mgr Marty Och dyrektor Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Motyczu oraz Jacka Wójcika dyrektora Szkoły Podstawowej w Stasinie.

W dniu 15.11.2016 roku w Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Motyczu odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w Gminnym Konkursie „Rowerem po okolicy”. Konkurs odbywał się w ramach realizowanego przez placówkę projektu ekologicznego „Ekolog to ja„, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i&nbspGospodarki Wodnej w Lublinie.

Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastyczno-technicznej, która kojarzona byłaby z turystyką rowerową w Gminie Konopnica. W konkursie brali udział uczniowie wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Konopnica. W kategorii uczniów klas IV-VI, I&nbspmiejsce zajął Kamil Sztanke uczeń klasy IV. Dyplom oraz nagrody rzeczowe (plecak turystyczny, zegarek elektroniczny, przybory szkolne) wręczyła dyrektor szkoły mgr Marta Och. Ucznia do konkursu przygotowywała mgr Regina Wójcik.

Mamy nadzieję, że konkurs rozbudził w uczestnikach kreatywność oraz chęć poznania okolicy swojego miejsca zamieszkania, szczególnie za pomocą wycieczek rowerowych!

 

mgr A. Kozłowska-administrator strony