Teatr Kurtyna z Krakowa w szkole

kurtynanewWe wtorek, 25.10.2016r., po raz kolejny gościliśmy aktorów z&nbspteatru „Kurtyna” z Krakowa. Obejrzeliśmy przedstawienie profilaktyczne pt. „O jeden krok za daleko„, utrzymane w&nbspkonwencji teatralnej umiejscowione w&nbspwymiarze tragikomedii. Przedstawienie było kompleksowym zapisem procesu narastania patologii w środowisku szkolnym, u których źródeł leżą problemy związane z uzależnieniami od wirtualnego świata gier komputerowych, braku zrozumienia, stosowanie przemocy fizycznej i&nbsppsychicznej, zanik empatii, zaburzeń i błędów w&nbspkształtowaniu pozycji w&nbspśrodowisku rówieśniczym.

Młody widz miał możliwość, wsłuchany w argumentację bohaterów, właściwej, poprawnej weryfikacji i oceny przyczyn oraz czynników związanych z patologią współżycia i kształtowania postawy społecznej. Ważnym elementem, zawartym w&nbspspektaklu, był problem postrzegania norm prawnych, które właściwie ukierunkowują go do bezpiecznych zachowań i uczą dystansu do zachowań ryzykownych.

Na zakończenie aktorzy przeprowadzili krótką rozmowę pouczającą z uczniami na&nbsptemat uzależnień od świata Internetu. Mamy nadzieję, że młodzi widzowie wyciągnęli z niej odpowiednie wnioski dla siebie na przyszłość.