laureaci muzeum wsi

Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy

laureaci muzeum wsi

Fot. T. Basak. Pamiątkowe zdjęcie nagrodzonych uczniów szkoły w Muzeum Wsi Lubelskiej ze szkolnym  opiekunem mgr R. Wójcik.

17.05.16 w Muzeum Wsi Lubelskiej odbyło się wręczenie nagród laureatom Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego „Przyroda wokół nas zorganizowanego przez Zarząd Okręgu LOP w Lublinie. Na konkurs wpłynęło 360 prac z województwa lubelskiego. Swoje prace w poszczególnych kategoriach wiekowych, uczniowie zaprezentowali w różnych formach: plastycznej, literackiej i fotograficznej. Gratulujemy naszym uczniom – laureatom, którzy odnieśli wspaniałe sukcesy.
Laureaci:

Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „Przyroda Lubelszczyzny – Wiosenne przebudzenie”
I miejsce – Paweł Basak kl. IV; II miejsce Aleksandra Mazurek kl. V.

Wojewódzki Konkurs Literacki – wiersz pod hasłem „Dziękuję Ci Ziemio”
Wyróżnienia otrzymali: Nikola Kowalczyk kl. IV; Kamil Maszewski kl. IV; Szymon Besztak kl. VI.

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Ziemia żyjąca planeta”
III miejsce zajęli: Wojciech Danilkiewicz i Łukasz Łakota kl. V
Wyróżnienia otrzymali: Oliwia Augustowska i Nikola Kowalczyk kl. IV, Anna Wójtowicz i Kacper Siek kl. V.

W kategorii wiekowej klas młodszych w konkursie plastycznym
Wyróżnienia otrzymali: Agata Maszewska-oddz. przedszk., Bartłomiej Wilczek kl. III.
Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i piękne albumy przyrodnicze.
Do udziału w konkursach zachęcały, motywowały i przygotowywały uczniów Panie: mgr Ewa Dudek –oddział przedszkolny, mgr Ewa Kliczka kl. III, mgr Regina Wójcik kl. IV-VI. Nauczyciele otrzymali od organizatorów podziękowania za włożony trud i zaangażowanie.
Serdecznie dziękujemy Rodzicom Małgorzacie Maszewskiej, Tomaszowi Basakowi, Barbarze i Wiktorowi Mazurkom za dowiezienie Laureatów na rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego.

Dyrektor szkoły mgr Jacek Wójcik