chemicypiatek

Studenckie pokazy „Projektora”

chemicypiatek

Na początku marca b.r. po raz kolejny gościliśmy wolontariuszy Fundacji Rozwoju Wolontariatu „Projektor” z Lublina na pokazach chemicznych pod nazwą „Magia chemii”. W serii przygotowanych przez studentów pokazów uczestniczyli wszyscy uczniowie z klas starszych. Studenci wydziału chemii UMCS: Justyna Karpowicz, Aleksandra Kolasa w trakcie realizowanych zajęć pokazali, że nauka potrafi być fascynująca – uczniowie dowiedzieli się, czym jest „pasta dla słonia” i w jaki sposób powstaje „nie spalający się papier”. Ponadto zobaczyli doświadczenia: łapanie pęcherzyków gazu do balonika, „wulkan pianowy”, „chemiczny ogród”, a wcześniej „lampa z lawą”, „burzę w probówce”, „wulkan chemiczny”.

projektor„Projektor – wolontariat studencki” to kluczowy program realizowany przez Fundację Rozwoju Wolontariatu. Autorem i Fundatorem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Fundacja zmienia na lepsze przyszłość wielu dzieci mieszkających na wsi oraz tych z mniejszych miejscowości. Studenci biorący udział w Programie docierają do nich, dzielą się z nimi swoją wiedzą, przekazują pozytywne wzorce i własnym przykładem zachęcają do rozwoju. Studencka pasja, zainteresowania stają się źródłem dziecięcej radości. Program „Projektora” „Magia chemii”, a wcześniej „Młody Nobel” skutecznie łączy środowisko szkolne i akademickie, umożliwiając wymianę doświadczeń i wzajemną inspirację. Wzbogaca ofertę edukacyjną szkoły poprzez najnowocześniejsze metody edukacyjne, uwzględniające aktywność, energię i pomysłowość studentów.

mgr R. Wójcik nauczyciel w SP Stasin