mlody chemik

„Młody chemik”- Projekt Edukacyjny

mlody chemik

Fot. R. Wójcik. Grupa uczniów z klasy V z wolontariuszem Valerym Lutsykiem przygotowują pokaz wybuchu mini wulkanu.

„Magia chemii” to cykl zajęć, który rozpoczął się w naszej szkole w styczniu bieżącego roku. Spotkania prowadzą studenci Koła Naukowego UMCS –w ramach wolontariatu Fundacji Rozwoju Wolontariatu „Projektor”, Państwo: Justyna Karpowicz, Aleksandra Kolasa, Valery Lutsyk. Jest to ogólnopolski program mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży mieszkającej na wsi i w małych miastach.

Głównym celem drugiego spotkania, które odbyło się jeszcze przed feriami, było pokazanie uczniom, że chemia nie jest tylko trudną nauką ścisłą, ale też świetną zabawą, do której nie potrzeba specjalnych odczynników. Uczniowie pod czujnym okiem prowadzących i nauczycieli szkoły wykonali proste doświadczenia, miedzy innymi wybuch mini wulkanu, zmianę barwy kwiatu.

Tego dnia uczniowie doświadczyli ciekawych przeżyć, mnóstwo radości, entuzjazmu, wiele się nauczyli i zapragnęli dokonać czegoś niezwykłego w życiu. Roześmiane i zaciekawione buzie były nagrodą dla studentów UMCS za wysiłek i poświęcony czas swoim młodszym kolegom. Uczniowie będą z niecierpliwością czekali na kolejne trzecie, a zarazem ostatnie spotkanie z woluntariuszami na terenie szkoły w dniu 11 marca 2016r.