III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTACJI POEZJI DZIECIĘCEJ W JĘZYKU ANGIELSKIM

zzzzzz

Fot. A. Poręba. Uczestnicy konkursu z naszej szkoły: Liwia Kowalska i Antoni Misztal z klasy VI, Karolina Podlaszewska z kl. V.

29 maja 2015r. w Szkole Podstawowej im. B. Chrobrego w Lublinie, przy ul. Paśnikowskiego 6 odbył się III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTACJI POEZJI DZIECIĘCEJ W JĘZYKU ANGIELSKIM dla uczniów  szkól podstawowych Gminy Lublin i okolicznych miejscowości.
Celem konkursu było motywowanie uczniów do nauki j. angielskiego i doskonalenie sprawności językowej, rozbudzanie wrażliwości na słowo, odkrywanie zdolności uczniów i ich otwartości na świat oraz propagowanie poezji i wierszowanek w języku angielskim i amerykańskim.
Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, którzy recytowali wiersze w języku angielskim i amerykańskim. Prezentacje uczestników oceniali nauczyciele j. angielskiego oraz zaproszeni goście. Ocenie podlegała poprawność językowa utworu, interpretacja oraz ewentualne użycie elementów wzmacniających prezentację i podnoszących stopień wrażeń artystycznych i estetycznych. Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa, a nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu podziękowania.
W konkursie wzięli udział uczniowie Naszej szkoły. Karolina Podlaszewska z klasy V opowiedziała nam o Marysi i jej małej owieczce w wierszu „Mary had a Little Lamb„, którego autorką jest Sarah Josepha Hale, a Antoni Misztal z klasy VI pokazał jak bardzo jest zły, kiedy czuje głód  w wierszu Katarzyny Georgin „Angry cause hungry„. Liwia Kowalska z klasy VI uświadomiła nam, że uczeń nie zawsze podnosi rękę na lekcji do odpowiedzi w wierszu Kenna Nesbitta „I raised my hand in class” i tym samym zdobyła III miejsce w kategorii klas VI. Uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy wysiłku i chęci, które włożyli w przygotowania do tego konkursu.  Gratulacje należą się też mgr Aleksandrze Poręba nauczycielowi j. angielskiego w naszej szkole za włożony trud i świetne przygotowanie uczniów do konkursu.
                                                                                                                                                                                                                                                                 mgr Anita Kozłowska-szkolny administrator strony