Podróże Pinokia w świat współczesny

alt

Pod takim hasłem Gimnazjum nr 7 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie  zorganizowało konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III oraz IV-VI szkól podstawowych z miasta i okolic Lublina. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci, pobudzenie aktywności dzieci w zakresie umiejętności plastycznych, rozwijanie wyobraźni plastycznej, kreatywności, umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu, szerzenie ogólnie pojętej kultury Włoch.

Na konkurs wpłynęło 190 prac uczniów wykonanych różnymi technikami plastycznymi. Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie z naszej szkoły: Paulina Gęca, Bartłomiej Wilczek z klasy II oraz Adrian Gajewski  z kl. VI.  Swoje prace uczniowie wykonali pod kierunkiem mgr Reginy Wójcik nauczyciela plastyki w naszej szkole.

Wymienieni uczniowie na uroczystym podsumowaniu konkursu w dniu 10.03.2015 roku otrzymali  pamiątkowe dyplomy, laureaci nagrody rzeczowe a opiekunowie okolicznościowe podziękowania.

Dodatkowymi wyróżnieniami dla autorów najciekawszych prac będzie publikacja na stronie internetowej  szkoły: http://www.gimnazjum7.lublin.pl/ .

Nagrodzonym uczniom, opiekunowi mgr Reginie Wójcik gratulujemy!!! Rodzicom dziękujemy za pomoc w dowiezieniu dzieci do Lublina.

mgr Anita Kozłowska –szkolny administrator strony