Praca konkursowa Patrycji wydana na kartkach pocztowych Poczty Polskiej

esperanto

Prace Laureatów Gminnego Konkursu „Plastycznego Esperanto językiem przyjaźni” Poczta Polska wydała w formie kart pocztowych okolicznościowych. Wśród nagrodzonych prac jak pamiętamy była praca Patrycji Gogłozy uczennicy klasy V, opiekun mgr Regina Wójcik-nauczyciel plastyki. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 19 października 2019 roku w Gimnazjum w Radawczyku Drugim. Honorowy patronat nad konkursem objęli wówczas Poseł na Sejm RP – Jan Łopata, Wójt Gminy Konopnica – Mirosław Żydek, Stanisław Piłat –z Lubelskiego Oddziału Polskiego Związku Esperantystów w Lublinie, Dyrektor Gimnazjum –mgr Andrzej Cywiński, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stasinie – mgr Jacek Wójcik.
19 listopada 2014r. w nakładzie 500 sztuk karta pocztowa została wprowadzona do obrotu detalicznego. Wszystkie nagrodzone w konkursie kartki będzie można nabyć w najbliższym czasie w Urzędzie Pocztowym Motycz i Poczcie Głównej na Krakowskim Przedmieściu w Lublinie.

Również od 19 listopada 2014 w budynku Poczty Głównej na Krakowskim Przedmieściu 50, odbędzie się wystawa prac plastycznych wszystkich uczestników Gminnego Konkursu „Plastycznego Esperanto językiem przyjaźni”. Serdecznie zapraszamy na wernisaż prac. Patrycji i mgr Reginie Wójcik gratulujemy osiągniętego sukcesu!!

Wszystkie kartki można obejrzeć na stronach internetowych: http://www.kzp.pl/index.php?artykul=nws-n36-n3642

mgr Jacek Wójcik –dyrektor szkoły