Studenci z Rosji i Ukrainy z wizytą w szkole

studenci rosja

Fot. A. Poręba. Studenci podczas zajęć z uczniami szkoły pokazują drogę jaką przebyli do Polski.

 

W dniu 22 października 2014 roku gościliśmy w naszej szkole studentów z Rosji i  Ukrainy, którzy przyjechali do Polski w ramach programu Study Tours to Poland, realizowanego przez Fundację Działań Edukacyjnych KReAdukacja jako operatora wizyt studyjnych w Lublinie w/w programu. Studenci przeprowadzili zajęcia w klasach 4-6 zapoznając uczniów szkoły z kulturą oraz życiem codziennym w swoich krajach.

Study Tours to Poland (STP) to wizyty studyjne w Polsce dla studentów i  profesjonalistów z krajów Europy Wschodniej. Wizyty służą poznaniu Polski i wymianie doświadczeń w zakresie demokratycznych i wolnorynkowych przemian, budowania państwa prawa, wzmacniania społeczności lokalnych i nicjatyw obywatelskich. Study Tours to Poland powstało w 2004 roku i jest częścią Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie” –RITA realizowanego od 2000 roku przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Od 2007 roku koordynatorem STP jest Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego z Wrocławia.

Oficjalna strona www programu: http://www.studytours.pl/
Strona www wizyt studyjnych w Lublinie: http://stp.kreadukacja.org/
Facebook programu: https://www.facebook.com/StudyTourstoPoland2011
Strona www Fundacji KReAdukacja: http://kreadukacja.org/
Facebook Fundacji KReAdukacja:
https://www.facebook.com/Fundacja.KReAdukacja/

mgr Jacek Wójcik-dyrektor szkoły