Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

grono

Fot. A.Poręba. Na zdjęciu uczennice klas III-VI w scence pt.: „O czym rozmawiają nauczyciele w pokoju nauczycielskim podczas przerw”

W dniu 15.10.2014 roku odbyła się w naszej szkole uroczysta Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która zgromadziła nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych, rodziców i uczniów szkoły. Nie zabrakło podziękowań, pięknych życzeń i pochwał kierowanych pod adresem nauczycieli.
Akademię rozpoczął mgr Jacek Wójcik- dyrektor szkoły, który podziękował za codzienne zaangażowanie i trud włożony w codzienną pracę dydaktyczno-wychowawczą Gronu Pedagogicznemu i pracownikom szkoły. Uczniowie pod kierunkiem mgr Ewy Kliczka przygotowali okolicznościowe wiersze, scenkę pt. „O czym rozmawiają nauczyciele w pokoju nauczycielskim podczas przerw”, a dziewczęta z klas starszych pokaz taneczny. Wszystkie występy nagradzano gromkimi brawami. Wszystkim bardzo podobał się też występ najmniejszych milusińskich z oddziału przedszkolnego oraz taniec w wykonaniu klasy drugiej.
Na zakończenie uczniowie z Samorządu Uczniowskiego w imieniu własnym oraz Rodziców wręczyli piękne czerwone róże nauczycielom i pracownikom szkoły.

We wtorek Rada Rodziców przygotowała słodki poczęstunek dla nauczycieli i pracowników administracyjno- obsługowych szkoły. Życzenia w imieniu wszystkich Rodziców złożyła Przewodnicząca R.R. Pani Beata Kutwa, która życzyła dużo szczęścia i radości z wykonywanej pracy, sukcesów zawodowych i samych wzorowych uczniów.

mgr Ewa Kliczka nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej