Egzamin na kartę rowerową

>Fot. T. Podgórski. Uczniowie szkoły zdają na laptopach część teoretyczną egzaminu na kartę rowerową.

W dniu 03 czerwca 2014 r., w Szkole Podstawowej w Stasinie, odbył się egzamin na kartę rowerową. Składał się on z 2 etapów: egzamin teoretyczny oraz praktyczny. Jest to pierwsze w życiu młodego  człowieka „prawo jazdy”. Egzaminatorzy – Przewodniczący Komisji po dyrektora mgr Katarzyna Kutwa, członek mgr Tomasz Podgórski, obserwowali zmagania uczniów z przepisami drogowymi w teorii. Swoją wiedzę teoretyczną oraz praktyczną uczniowie nabywali na zajęciach technicznych oraz wychowaniu fizycznym pod opieką nauczyciela przedmiotu mgr Tomasza Podgórskiego. Egzamin praktyczny odbędzie się 16 czerwca. Wtedy to uczniowie klasy IV wykażą się umiejętnościami praktycznymi, jeżdżąc rowerem po specjalnie przygotowanym placu.

mgr Tomasz Podgórski – nauczyciel w-f i techniki