Poleski Park Narodowy w Twojej szkole

W ramach projektu realizowanego przez Biuro Turystyczne TAIRON wspólnie z Dyrekcją Poleskiego Parku Narodowego, Pan Sławomir Wróbel przybliżył  uczniom walory przyrodnicze regionu Polesia.
Prezentacja efektownych, niezwykłych zdjęć świata przyrody wzbudzała zachwyt i podziw słuchaczy. Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w pogadance przeplatanej ciekawostkami z życia żurawia, żółwia błotnego,  bociana czarnego, bielika, błotniaka stawowego,rosiczki, obuwika pospolitego i innych organizmów. Oglądali poroża kozła sarny, jelenia i łosia. Uczestnicy prelekcji dowiedzieli się, jak postępować przy spotkaniu w lesie dzika z potomstwem, małej sarenki, żmii zygzakowatej, zaskrońca. Pan Sławomir Wróbel przestrzegał przed wypalaniem traw, które stanowi śmiertelne zagrożenie dla wielu małych zwierząt.

Uczniom i nauczycielom bardzo podobała się ciekawa i nietypowa lekcja przyrody zorganizowana z okazji Dnia Ziemi.

Regina Wójcik – nauczyciel przyrody