Uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej w Stasinie obchodzili „Święto Pieczonego Ziemniaka”

Wspomniana impreza plenerowa odbyła się w słoneczne popołudnie 21 października. Płonęło ognisko, w którym piekły się ziemniaki, a dzieci z uwagą słuchały „Krótkiej bajki o ziemniaku”, z której dowiedziały się skąd pochodzi to warzywo,  kto je sprowadził do Polski. Poznały też nazwy ziemniaka z różnych regionów Polski.

Po wysłuchaniu opowiadania rozpoczęły się konkurencje sportowe, które dostarczyły dzieciom wiele emocji. Uczniowie m.in. sadzili ziemniaki, układając je na wyznaczonym torze, zbierali je; robili zimowe zapasy – przenosili ziemniaki na łyżkach, a także celowali nimi do kosza.

Po wyczerpujących zabawach ruchowych nadeszła pora na degustację pieczonych kiełbasek, które dzieci samodzielnie piekły w ognisku, no i oczywiście pieczonych ziemniaków. Kiełbaski,  jak i ziemniaki dzieci pałaszowały z ogromnym apetytem.

Wszyscy doskonale się bawili w myśl hasła: „Uśmiech, humor i zabawa to jest najważniejsza sprawa.”

mgr Aneta Podleśna – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej