Ślubowanie uczniów I klasy

Fot. A. Dubiel. Uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej.

22 października 2013 roku odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie uczniów klasy pierwszej. Odświętnie ubrane dzieci przybyły na tę uroczystość wraz ze swoimi rodzicami. Gala odbyła się w sali gimnastycznej. Najpierw dzieci przedstawiły część artystyczną przygotowana przez Panią Ewę Kliczkę, następnie odbyło się ślubowanie. Uczniowie klasy pierwszej wystąpili do sztandaru szkoły i powtarzali tekst ślubowania. Później nastąpiło uroczyste pasowanie dzieci na uczniów naszej szkoły. Aktu tego dokonała Pani Dyrektor – Anna Kutwa.  Po części oficjalnej dzieci udały się do swojej sali lekcyjnej, gdzie rodzice przygotowali poczęstunek. Było bardzo miło i przyjemnie. Dzieci były bardzo przejęte oraz dumne z faktu oficjalnego włączenia ich w społeczność uczniowską.

mgr Ewa Kliczka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej