Powiatowy Konkurs Literacki „Moja miejscowość w dawnych opowieściach”

(Fot. I. Gajewska. Uczestnicy konkursu literackiego  wraz z opiekunami po rozdaniu nagród w Muzeum Wsi Lubelskiej)

Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania -LGD „Kraina wokół Lublina”. Stowarzyszenie to powstało w roku 2008 z inicjatywy Starosty Lubelskiego.  Do Stowarzyszenia należy 50 członków reprezentujących sektory: publiczny, społeczny i gospodarczy. Udział w pracach LGD  zadeklarowała również nasza gmina wraz z innymi, tj.: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wólka, Wysokie, Zakrzew.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 8 maja  2013 roku w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Uczestnikami byli dwaj nasi uczniowie z kl. IV: Adrian Gajewski i Grzegorz Wydra , którzy pod kierunkiem Pani mgr Reginy Hanny Wójcik napisali prace i wysłali na konkurs literacki „Moja miejscowość  w dawnych opowieściach”.

Nasi uczniowie przygotowali przepiękne i wzruszające opowiadania. Adrian opowiedział legendę o „Starym Dębie”, a Grzegorz „Historię Emila Brzozowskiego”. W rodzinach chłopców podania te, są przekazywane z pokolenia na pokolenie.

W trakcie spotkania ogłoszono wyniki konkursu,  finalistom wręczono tablety i MP4 oraz dyplomy i upominki wszystkim uczestnikom. Laureaci uczestniczyli w atrakcjach przygotowanych przez organizatorów. Wzięli udział w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez pracowników Muzeum Wsi Lubelskiej. Na zakończenie spotkania był poczęstunek – pyszne pierogi, które bardzo smakowały uczestnikom.

mgr T.Szabat – nauczyciel w SP w Stasinie