Dni Otwarte Gimnazjum im. W. Pola w Radawczyku II

(Fot. R. Wójcik, Uczniowie szkoły podczas pokazów w pracowni chemicznej z wolontariuszem FRW „Projektor – wolontariat studencki”)

Wybór szkoły to jeden z najważniejszych momentów w życiu dziecka i rodziców. Przed takim wyborem stoją m. in szóstoklasiści SP W Stasinie, którzy 26 kwietnia 2013 uczestniczyli w Dniu Otwartym zorganizowanym przez Gimnazjum im. Wincentego Pola  w Radawczyku Drugim.

Wszystkich przybyłych uczniów i nauczycieli szkół z terenu naszej gminy powitał  Dyrektor gimnazjum mgr Andrzej Cywiński. Swoją obecnością w gimnazjum zaszczycił rownież Wójt Gminy Konopnica  mgr Mirosław Żydek.

Szóstoklasiści mieli możliwość obejrzenia szkoły, pracowni multimedialnych, nowoczesnych pomocy dydaktycznych, zapoznania się z ofertą edukacyjną gimnazjum. W czasie pobytu zaprezentowano uczniom ciekawą ofertę zajęć z chemii, fizyki, biologii, informatyki, języka angielskiego, dziennikarskich i teatralnych.

W programie obchodów Dnia Otwartego odbyły się Gminny Konkurs Historyczny i karaoke oraz zawody sportowe. W konkursie karaoke i konkursie historycznym „Powstanie Styczniowe i Polacy w II połowie XIX wieku” wzięły udział trzyosobowe zespoły ze wszystkich szkół podstawowych. Szkołę Podstawową w Stasinie reprezentowały: Katarzyna Dankiewicz, Zofia Pietras i Magdalena Wójtowicz, uczennice klasy VI. Dziewczyny przygotowane do konkursu przez Panie mgr Katarzynę Nowek i mgr Reginę Wójcik zajęły II miejsce.

Naszym uczniom pobyt w gimnazjum bardzo się spodobał. Spotkaliśmy zadowolonych absolwentów naszej szkoły, którzy kontynuują naukę w gimnazjum są tam bardzo dobrymi uczniami. Abiturienci byli gościnnymi gospodarzami, którzy z ogromnym zaangażowaniem pomagali młodszym kolegom i koleżankom ze szkoły podstawowej odnaleźć się w krętych korytarzach gimnazjum. Uśmiechnięty i energiczny Pan Dyrektor mgr Andrzej Cywiński, sympatyczni nauczyciele spowodowali, że  swoją dalszą edukację w gminnym gimnazjum zadeklarowało 80% szóstoklasistów SP w Stasinie. Pozostali poważnie zastanawiają się nad wyborem szkoły, powoli zmieniają zdanie i we wrześniu chyba zobaczymy ich w Gimnazjum im. Wincentego Pola w Radawczyku Drugim. Zapraszamy do zakładki „Galeria zdjęć”, gdzie można zobaczyć fotografie naszych uczniów z wyjazdu do gimnazjum.

mgr Regina Wójcik- wychowawca kl. VI