Szkolne obchody Dnia Ziemi

Dzień Ziemi w 2013 roku to ogólnopolska kampania edukacyjna ukierunkowana w zakresie właściwego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym pt. „Elektroodpady – proste zasady”. W dniu 22.04.2013 w Szkole Podstawowej w Stasinie obchodzono Dzień Ziemi. Podczas szkolnego spotkania nasi uczniowie dowiedzieli się  co to są elektroodpady i jak należy postępować z ZSEE.

Od kilku lat szkoła bierze aktywny udział w wielu akcjach, projektach, konkursach proekologicznych. W bieżącym roku szkolnym przystąpiła do projektu pod ogólną nazwą „Cykl przedsięwzięć proekologicznych wśród mieszkańców gminy Konopnica”. Fundusze na realizację przedsięwzięć otrzymaliśmy z Urzędu Gminy w Konopnicy i WFOŚ i GW w Lublinie. W ramach  projektu prowadzone są warsztaty ekologiczno-plastyczne, studio edukacji ekologicznej – spotkania z przyrodą. Organizowane są również różne konkursy.

I właśnie w czasie obchodów Dnia Ziemi nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów szkolnych i gminnych. Nagrodzono uczniów w konkursie literackim „Ekologiczny wiersz” i „Konkursie ekologicznej piosenki”. Młodzi Ekolodzy prezentowali swoją twórczość na forum szkoły. Laureaci otrzymali cenne nagrody rzeczowe: książki, albumy, USB oraz dyplomy.

Dzień Ziemi w naszej szkole był kolorowy, śpiewający i radosny. Licznie zgromadzonej publiczności bardzo spodobał się pokaz „Eko mody”, na którym uczniowie zaprezentowali  fantastyczne ekologiczne stroje. Klasa IV brawurowo i śpiewająco zrobiła „wielkie porządki”, a na koniec wspólnie zaśpiewaliśmy piosenkę napisaną przez ucznia naszej szkoły pt. „Ekologia”.

Jako ciekawostkę można dodać, że Międzynarodowy Dzień Ziemi po raz pierwszy obchodzono w Stanach Zjednoczonych w roku 1970. W ten sposób ludzie chcieli wyrazić protest przeciwko dalszemu niszczeniu otaczającego ich środowiska. Polska do obchodów tego święta dołączyła dopiero w roku 1990.

Szkolny Koordynator Projektu mgr Regina Wójcik