II Międzyszkolny Konkurs Recytacji Poezji Dziecięcej w J. Angielskim

W dniu 26 marca 2013 roku w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Lublinie, przy ul. Paśnikowskiego 6, odbył się II Międzyszkolny Konkurs Recytacji Poezji Dziecięcej w J. Angielskim.

Celem konkursu było motywowanie uczniów do nauki j. angielskiego i doskonalenie sprawności językowej, rozbudzanie wrażliwości na słowo, odkrywanie zdolności uczniów i ich otwartości na świat oraz propagowanie poezji i wierszowanek w j. angielskim i amerykańskim. Uczestnikami konkursu byli uczniowie z klas IV-VI szkół podstawowych publicznych i społecznych z miasta Lublina i ościennych miejscowości, którzy recytowali wiersze w języku angielskim i amerykańskim.

Prezentacje 19 uczestników oceniało czteroosobowe Jury składające się z czynnych nauczycieli j. angielskiego. Ocenie podlegała poprawność językowa utworu, interpretacja oraz użycie elementów wzmacniających prezentację i podnoszących stopień wrażeń artystycznych i estetycznych.

W konkursie wzięli udział uczniowie naszej szkoły. Liwia Kowalska z klasy IV zaprezentowała przepiękny wiersz Cecil Frances Alexander pt. ”All Things Bright and Beautiful”, a Zofia Pietras z klasy VI zabrała nas do bajkowej krainy w wierszu Beatrix Potter pt. ”Buttercup Land”. Wojciech Wilczek z klasy VI zadziwił publiczność wyborem poważnego i dojrzałego wiersza Anny Wickham pt. ”Reality”, i tym samym zdobył III miejsce w kategorii klas VI.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy. Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy uczestnictwa. Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu otrzymali pisemne podziękowania  od organizatora konkursu.

Uczestnikom konkursu z naszej szkoły serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników, a także wysiłku i chęci, które włożyli w przygotowanie się do tego konkursu.

mgr Aleksandra Poręba-nauczyciel j. angielskiego