Są już wyniki egzaminu!!!

Nasi uczniowie uzysjąc średni wynik 26,5 pkt osiągnęli 8 STANIN w 9 stopniowej skali. W Polsce taki wynik osiągnęło 6,9 % szkół w kraju. Średni wynik szkół podstawowych w Gminie Konopnica to 23,7 pkt, zaś w województwie lubelskim 22,8 pkt.

Do sprawdzianu 03 kwietnia 2012 r. przystąpiło w całym kraju 362 171 uczniów. W naszej szkole 12 uczniów klasy VI. Zestaw zadań w wersji standardowej (arkusz S-1-122) rozwiązywało w Polsce 355 285 uczniów, a 6 886 uczniów rozwiązywało zadania w arkuszach dostosowanych. Arkusz standardowy zawierał 26 zadań sprawdzających poziom opanowania umiejętności czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań można było otrzymać 40 punktów. Tegoroczny zestaw zadań był nieco trudniejszy od ubiegłorocznego. Uczniowie najwyższe wyniki uzyskali za rozwiązanie zadań sprawdzających umiejętność korzystania z informacji, nieźle poradzili sobie z czytaniem i pisaniem, a najsłabiej z zadaniami wymagającymi wykorzystywania posiadanej wiedzy w praktyce.
Gratulujemy uczniom i nauczycielom!