Młodzi finansiści i bankowcy z naszej szkoły

Program „Od grosika do złotówki” adresowany jest do uczniów klas II szkoły podstawowej i będzie kontynuowany w klasie III. Program realizowany jest w ramach zajęć z artykułu 42, w każdy poniedziałek w godzinach od 12,05 do 13,50. Szkolnym koordynatorem programu jest mgr Edyta Strug. W ramach programu uczniowie dostaną po 10 książek utrwalających ich wiedzę i umiejętności przydatne we współczesnym świecie jako początek edukacji ekonomicznej najmłodszych.
Program ma na celu:
– ukształtowanie u dzieci umiejętności z zakresu gospodarowania pieniędzmi, m.in. ustalania priorytetów przy ich wydawaniu czy też oszczędzaniu,
– umożliwienie uczniom poznawania świata finansów osobistych,
– wspomaganie ich samodzielności uczenia się,
– inspirowanie dzieci do realizowania własnych pomysłów,
– rozbudzanie ich ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej edukacji.
Program „Od grosika do złotówki” został skonstruowany tak, by sposób przekazywania odpowiedniej wiedzy z zakresu gospodarowania finansami oraz kształtowania umiejętności i postaw uczniów był dostosowany do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci.

Zgodne z założeniami nowej podstawy programowej treści nauczania, zawarte w projekcie „Od grosika do złotówki”, obejmują edukację polonistyczną, matematyczną, przyrodniczo-zdrowotną, społeczno-etyczną, muzyczno-ruchową oraz plastyczno-techniczną. Dzięki temu nauczyciel, za zgodą dyrekcji i rodziców, może włączyć projekt w cykl kształcenia edukacji wczesnoszkolnej.

Wdrażanie programu jest również podstawą do wspólnych działań rodziców i nauczycieli w zakresie edukacji finansowej dziecka. Dzieci wracają do domu i proszą opiekunów o rozmowę na temat związany z treścią zajęć, umieszczony na naklejce, którą otrzymują, np. „Porozmawiaj ze mną, czy reklama ma wpływ na nasze zakupy”.

W trakcie podróży jest też czas, w którym rodzice pełnią rolę konsultantów i w ciągu 14 dni dokonują analizy, w jakiej dziedzinie ich dziecko oszczędza najlepiej. Wnioski z tych obserwacji stanowią bazę do dalszej pracy nauczyciela i uczniów. Podróżując po Galaktyce Oszczędzania opracowują strategie działań, aby nie dać się wciągnąć do czarnej dziury, która pochłania wszystkie finanse.