Przystąpiliśmy do kampanii Global Money Week – Światowy Tydzień Pieniądza

Global Money Week (GMW) to międzynarodowa kampania z zakresu edukacji finansowej adresowana do dzieci i młodzieży. W wydarzeniach i aktywnościach zorganizowanych w ramach dotychczasowych ośmiu edycji udział wzięło ok. 40 milionów dzieci i młodzieży z 175 krajów na całym świecie.

Tegoroczna kampania odbędzie się w dniach 22 – 28 marca 2021r. pod hasłem Learn. Save. Earn – „Zdobywaj wiedzę. Zarabiaj. Oszczędzaj”. Hasło przewodnie GMW w 2021r. nawiązuje do potrzeby budowania odporności finansowej i dbałości o zdrowie w obecnych wyjątkowych okolicznościach związanych z pandemią COVID-19.

Celem GMW jest zainspirowanie jak najszerszego grona uczniów do zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresy finansów osobistych, przedsiębiorczości, gospodarności oraz mądrego oszczędzania, które są niezbędne do osiągnięcia samodzielności finansowej w dorosłym życiu.

Organizatorem kampanii GMW jest Międzynarodowa Sieć Edukacji Finansowej OECD (OECD/INFE). W Polsce funkcje koordynatora na gruncie krajowym pełni Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Do kampanii zgłosiliśmy uczniów klas IV-VIII, szkolnym koordynatorem akcji jest mgr Anita Kozłowska nauczyciel matematyki i informatyki.

O szczegółach akcji będziemy informować po wiosennej przerwie świątecznej, która będzie od 01-06.04.2021 roku.