Zaprojektuj logo Klubu Wolontariusza!

W związku z dużym zainteresowaniem uczniów ideą wolontariatu w naszej szkole powstanie „Klub Wolontariusza”, który będzie inicjował i wspierał różne wartościowe działania społeczne. O działalności wolontariatu dowiecie się wkrótce z naszej strony internetowej oraz od wychowawców. Już teraz zachęcamy do członkostwa w Klubie Wolontariusza i do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Logo Szkolnego Klubu Wolontariusza”, w ramach którego zostaną przeprowadzone eliminacje szkolne.

Etap szkolny odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

– I kategoria – uczniowie klas I – III

– II kategoria – uczniowie klas V – VIII.

Prace powinny być wykonane: indywidualnie i samodzielnie, w formacie maksymalnie A5, nieoprawione, techniką dowolną (płaską, umożliwiającą zeskanowanie w celu wykorzystania logo do promowania działalności Klubu Wolontariusza). Przy ocenie prac najważniejsze będą estetyka i staranność wykonania oraz oryginalne ujęcie tematu.

Projekty nie mogą być kopiowane z Internetu (prawa autorskie), gdyż będą odrzucane przez Komisję Konkursową. Prace należy składać do nauczycieli informatyki: mgr Anity Kozłowskiej i mgr Dagmary Martynowskiej w nieprzekraczalnym terminie do  dnia 21 listopada 2019 roku.

Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora szkoły, przyzna 3 główne nagrody i wyróżnienia. Prace te zostaną wysłane do organizatora na etap ogólnopolski. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Logo Szkolnego Klubu Wolontariuszy” jest Szkoła Podstawowa nr 279 im. Batalionów Armii Krajowej „Gustaw” i „Harnaś”  w  Warszawie. Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiedzialni są nauczyciele: mgr Agnieszka Chomicka i mgr Anita Kozłowska.

Regulamin_Ogolnopolskiego_Konkursu_Plastycznego_Logo_Szkolnego_Klubu_Wolontariusza