Aktualności

  1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się w dniu 03 września 2018r., tj. poniedziałek o godzinie 9.15 na sali gimnastycznej. Później spotkania z wychowawcami w klasach. Prosimy o przybycie tego dnia uczniów w odświętnym stroju.
  2. Przypominamy, że uczniowie klas I-VIII otrzymują darmowe podręczniki i zeszyty ćwiczeniowe, które będą wydawane od poniedziałku 03 września 2018r.
  3. Przypominamy Rodzicom, że w ramach rządowego programu „Dobry Start”, złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia nie później jak do 30 września 2018r. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.
  4. Na stronie internetowej i w dzienniku elektronicznym możemy zobaczyć plan lekcji na nowy rok szkolny 2018/2019. Proszę mieć na uwadze, że mogą jeszcze nastąpić zmiany godzin lekcyjnych, gdyż jeszcze trwają ostatnie uzgodnienia z dyrektorami innych szkół.
  5. Login i hasło dla rodziców i uczniów, korzystających z dziennika elektronicznego „Librus” w poprzednim roku szkolnym pozostają te same. Nowe dane dostępowe w pierwszych dniach po rozpoczęciu roku szkolnego otrzymają rodzice uczniów klasy I oraz rodzice i uczniowie, którzy zwrócą się do dyrektora szkoły o wygenerowanie nowego hasła. Organ prowadzący wyraził pisemną zgodę, na funkcjonowanie dziennika lekcyjnego w formie elektronicznej.
  6. Godziny odjazdu autobusów na tę chwilę nie ulegają zmianom. Według wstępnych zapewnień przewoźnika Lubelskie Linie Autobusowe S. A. poranne kursy będą zajeżdżały też na przystanek w „lesie konopnickim”. W drodze powrotnej będą jechały starą trasą przez Marynin, Tereszyn, w stronę Zemborzyc Tereszyńskich. Szczegóły będą podane na stronie internetowej i w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.
  7. Rodzicom, którzy nie zdecydowali się na zapisanie dziecka do oddziału przedszkolnego, szkoły informujemy, że nasza placówka dysponuje jeszcze wolnymi miejscami. Dokumenty można pobrać ze strony internetowej, a szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły lub dyrektor.
  8. Przypominam, że zgodnie Art. 40. 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. Nr 0 poz.59), Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć; 4) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11.

mgr Jacek Wójcik-dyrektor szkoły