Finał słodko matematycznego konkursu „Smaki Ludolfiny”

*