Mikołajkowy wyjazd klasy II i III do kina

W śnieżny poranek 6 grudnia uczniowie klasy II i III wyruszyli do kina „Bajka” w Lublinie.

Celem wycieczki było kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej (edukacja medialna), kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych (kino i pizzeria) oraz w środkach transportu, integracja uczniów i wzmocnienie więzi koleżeńskiej.