KONKURS EKOLOGICZNY -EKOŚWIAT

W ramach projektu edukacji ekologicznej ,, EKOŚWIAT” dzieci z oddziału przedszkolnego z grupy Słoneczek brały udział w konkursie plastycznym ,,Moje ekologiczne przedszkole” oraz uczniowie klasy VII ,,Jestem EKO- bądź i TY ”. Konkurs zorganizowany przez Fundacje Inicjatyw Menedżerskich w Lublinie. Celem konkursu było włączenie dzieci do aktywnego udziału w działania związane z ochroną przyrody, propagowanie postaw ekologicznych wśród dzieci ,właściwe postępowanie z odpadami, rozwijanie wyobraźni oraz kształtowanie pozytywnych wzorców postępowania i zachowania w stosunku do środowiska. Uczniowie klasy VII propagowali aktywność fizyczną, zdrowe odżywianie ,zaprojektowali ulotki zachęcające do bycia EKO. Przeprowadzili wywiady z rówieśnikami oraz nakręcili filmiki zachęcające do dbania o środowisko naturalne. Wszystkie prace zostały wyróżnione i nagrodzone. Dużą radością był też słodki poczęstunek. Szczególne podziękowania dla dzieci za udział w konkursie oraz rodzicom za uczestnictwo wraz z dziećmi na spotkaniu podsumowującym realizację projektu, który odbył się w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach.