Laptopy dla czwartoklasistów!

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego 2023/2024 uczniowie klasy IV otrzymają bezpłatne  laptopy.

Zakupu laptopów dokona Minister Cyfryzacji. Następnie sprzęt będzie przekazany rodzicom uczniów za pośrednictwem organu prowadzącego szkołę, na podstawie umowy przekazującej laptop na własność albo umowy użyczenia – zgodnie z preferencjami rodziców.

Sprzęt zostanie przekazany uczniom do 30 września, roku w którym uczniowie rozpoczęli naukę w IV klasie.

Zgodnie z przepisami ustawy sprzęt przekazany uczniowi stanowi własność jego rodziców. Nie może być on przedmiotem jakichkolwiek czynności rozporządzających w okresie 5 lat od dnia przyjęcia go na własność.

Jeżeli rodzice odmówią przyjęcia laptopa na własność, wówczas właścicielem laptopa staje się organ prowadzący szkołę, który przekazuje uczniowi laptop na podstawie umowy użyczenia zawartej z rodzicami tego ucznia.

Źródło MEiN:https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/laptopy-dla-czwartoklasistow-i-bony-dla-nauczycieli