Od 01 lutego 2023r. ZUS zacznie przyjmować wnioski o świadczenie wychowawcze 500 plus na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał od 01 czerwca 2023r. do 31 maja 2024r. Osobie, która złoży prawidłowo wypełniony wniosek do 30 kwietnia 2023r., ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023r. Zbyt wczesne wysłanie wniosku (przed 01.02.2023r.) może spowodować zwłokę w jego rozpatrzeniu.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, trzeba złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek drogą elektroniczną za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS dostępnej na urządzenia mobilne (telefony komórkowe, tablety).

Wniosek można również wypełnić na komputerze za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Rodzic lub opiekun dziecka, który ma numer PESEL, będzie mógł złożyć wniosek także przez portal Emp@tia albo swój bank – jeśli bank uruchomił taką usługę. Jeżeli złoży wniosek przez bank albo portal Emp@tia, a nie ma profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy mu taki profil automatycznie na podstawie danych podanych przez klienta we wniosku.

Świadczenie 500 plus przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy przybyli z Ukrainy do Polski po 23 lutym 2022r. w związku z działaniami wojennymi i uzyskali legalny pobyt w Polsce na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Informacja pochodzi z serwisu ZUS.