Narodowe Święto Niepodległości to święto państwowe w Polsce obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w roku 1918, po 123 latach zaborów. Święto zostało ustanowione ustawą z dnia 23 kwietnia 1937, zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945, przywrócono je ustawą w okresie transformacji systemowej w 1989 roku.

Wolność utraciliśmy w II połowie XVIII w.  w wyniku trzech rozbiorów w roku: 1772, 1793, 1795, dokonanych na Rzeczpospolitej przez państwa sąsiednie:  Rosję, Prusy i Austrię.

Mimo rozpaczliwych prób ratowania naszego państwa (reformy po I rozbiorze, uchwalenie Konstytucji 3 Maja) nie udało się uniknąć najgorszego – wymazać Polskę z mapy Europy.

Polacy jeszcze wielokrotnie stawali do walki z przeważającymi siłami zaborców wywołując kolejno powstania: kościuszkowskie, listopadowe, krakowskie czy styczniowe. Tworząc Legiony Polskie we Włoszech,  brali także udział w kampanii napoleońskiej toczącej się na ziemiach Austrii, Rosji czy Prus.

To wszystko, niestety, bez skutku.

W II połowie XIX wieku, po klęsce powstania styczniowego, zmieniły się sposoby i metody walki z zaborcą. Wpisując się w nurt pozytywistyczny Polacy położyli nacisk na umacnianie gospodarki i kultury  na zamieszkanych przez siebie ziemiach oraz  na rozwój edukacji. Działania te odbywały się poprzez tzw. pracę organiczną i pracę u podstaw.

Dzięki tym wszystkim zabiegom przetrwaliśmy jako naród i dotrwaliśmy do I wojny światowej, kiedy to nasi ciemiężyciele stanęli przeciwko sobie w ogólnoświatowym konflikcie.

Wówczas to tacy politycy jak Józef Piłsudski i Roman Dmowski a także pianista i późniejszy premier RP – Ignacy Paderewski usilnie zabiegali na arenie międzynarodowej o to, by po wojnie Polska stała się  niepodległa.

Zabiegi te skończyły się powodzeniem.

11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna podjęła decyzję o przekazaniu Józefowi Piłsudskiemu naczelnego dowództwa nad będącym w trakcie formowania wojskiem polskim. Kilkanaście dni później Piłsudski obejmuje również urząd Tymczasowego Naczelnika Państwa stając się jego formalnym przywódcą.

Państwo polskie wraca na mapy Europy!!!