KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM.

Dzieci są kreatywne z natury, dlatego ta wspaniała dodatkowa forma zajęć, która prowadzona jest przez Panią Ewę Kliczkę w oddziale przedszkolnym przejawia tak ogromne zainteresowanie wśród naszych PRZEDSZKOLAKÓW. Poprzez próby łączenia technik plastycznych , stosowania różnych materiałów dzieci rozwijają umiejętność twórczego myślenia i działania . Tematyka zajęć dobierana jest stosownie do pór roku, omawianych tematów, zainteresowań dzieci oraz konkursów organizowanych przez różne instytucje. Zainteresowanie dzieci i chęć uczestnictwa w zajęciach sprawiło, że obecnie biorą udział w MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE EDUKACYJNYM – KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE.
Ewa Kliczka- wychowawca oddziału przedszkolnego