Konkurs plastyczny pn. „Odpoczywaj na wsi”

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w III Ogólnopolskim konkursie plastycznym pn. „Odpoczywaj na wsi”.

Konkurs ma na celu promowanie wśród uczniów wypoczynku na polskiej wsi oraz kreowanie wizerunku obszarów wiejskich, jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje.

Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w następujących kategoriach wiekowych:

  • I grupa – klasy 0 – III szkoły podstawowej;
  • II grupa – klasy IV – VIII szkoły podstawowej.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej na temat wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich.

Termin realizacji konkursu: etap szkolny przekazanie prac wraz z załącznikami (podpisaną zgodą rodziców), przez zainteresowanych uczniów i wychowawców „O” i klas I-III W TERMINIE DO 26 WRZESIEŃ 2022, GODZ. 13.00 do szkolnego koordynatora konkursu, nauczyciela plastyki  mgr REGINY WÓJCIK.

Regulamin konkursu do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania

Laureatom konkursu zostaną przekazane trzy nagrody indywidualne (w dwóch grupach wiekowych):

I miejsce – aparat fotograficzny;

II miejsce – czytnik książek;

III miejsce – głośnik

Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 7 listopada 2022 na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na portalu gov.pl oraz www.odpoczywajnawsi.pl;

Źródło: strona KO w Lublinie.