Dyżur wakacyjny 2021/2022

02Na podstawie zarządzenia nr 36/2022 Wójta Gminy Konopnica z dnia 9 lutego 2022 r. wprowadza się dyżury wakacyjne w godzinach 8.00-13.00 w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konopnica w  następujących terminach:

– w Szkole Podstawowej w Konopnicy od 27.06.2022. do 29.07.2022r.
– w Szkole Podstawowej w Stasinie od 01.08.2022r. do 31.08.2022r.

Dyżury, o których mowa w ust. 1 dotyczą dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Konopnica.

Zapisów dzieci do dyżurujących oddziałów przedszkolnych należy dokonywać osobiście do dnia 10 czerwca 2022r.

Karta zgłoszenia do pobrania w zakładce PLIKI DO POBRANIA

Dyżur wakacyjny 2022 – zarządzenie Wójta Gminy Konopnica