Formy terenu i skały

Jak rozpoznawać formy terenu? Czym różni się pagórek od wzgórza? Jak jest różnica między kotliną, a doliną? Czy wszystkie skały są twarde? Na te i inne pytania z zakresu ukształtowania powierzchni ziemi szukali odpowiedzi uczniowie klasy 4.
Podczas lekcji przyrody dzieci uczyły się opisywać i rozróżniać krajobrazy, nazywać poszczególne formy terenu oraz rozpoznawać rodzaje skał. Cykl tematów został podsumowany lekcją, na której uczniowie mogli obejrzeć i porównać różne rodzaje skał. Oprócz tego czwartoklasiści wykonali z mokrego pisaku modele przestawiające formy terenu.
Na lekcji powstały: wysokie góry, małe pagórki, kotliny, tereny równinne i doliny z płynącymi w nich rzekami. W ten atrakcyjny dla uczniów sposób nowe pojęcia zostały dobrze utrwalone.