Badania lekarskie dla kandydatów do szkół zawodowych!

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Lublinie informuje, że wykonuje bezpłatnie badania lekarskie dla kandydatów do szkół zawodowych, ponadpodstawowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Wskazane jest aby uczniowie klas ósmych wybierający szkoły ponadpodstawowe zawodowe lub technika, wcześniej zatelefonowali do wybranej placówki oświatowej,  czy takie badanie jest wymagane przez szkołę przy ubieganiu się o przyjęcie ucznia  w roku szkolnym 2022/2023?

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie,

 • Filia Nr 1 ul. Nałęczowska 27; 20-701 Lublin, tel. 81 533-00-34 (tonowo 1),
 • Filia Nr 2 ul. Nowy świat 38; 20-418 Lublin, tel. 81 533-00-34 (tonowo 4),

Aby maksymalnie skrócić czas pobytu ucznia w Ośrodku z zapewnieniem zaleceń epidemiologicznych  należy pobrać ze strony www.womp.lublin.pl (zakładka druki – pobierz) zestaw niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia badania ucznia w 2022 r., tj.:

 • skierowanie – wypełnia szkoła ucznia,
 • karta – badanie podmiotowe,

Skierowanie winno być dokładnie wypełnione przez szkołę i powinno zawierać:

 • pieczęć placówki dydaktycznej,
 • datę wystawienia skierowania,
 • imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL osoby skierowanej,
 • informacje o kierunku kształcenia,
 • pieczątkę i podpis kierującego na badanie.

Karta – badanie podmiotowe powinna zostać uzupełniona i podpisane przez ucznia lub ucznia i Opiekuna, jeśli uczeń nie ukończył 16 r.ż.

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych zawodowych, uczniowie  tych szkół na badania powinni się zgłosić z:

 • oryginałem skierowania wystawionego przez szkołę  opatrzonym oznaczeniem placówki dydaktycznej w postaci nadruku, naklejki lub pieczęci, zawierającym jej nazwę (firmę), adres, NIP i REGON oraz pieczątkę lub imię i nazwisko osoby kierującej na badanie lekarskie oraz podpis,
 • dokumentem potwierdzający tożsamość ze zdjęciem,
 • kserokopią dokumentacji medycznej w przypadku chorób przewlekłych (karty informacyjne ze szpitala lub dokumentacja z leczenia w poradni specjalistycznej) lub innych dodatkowych badań,
 • okularami, soczewkami kontaktowymi wraz z pojemnikiem na ich przetrzymywanie, aparatem słuchowym – w przypadku ich używania,
 • maseczką i długopisem.

WAŻNE!

Uczniowie niepełnoletni zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym bądź z pisemną zgodą rodzica na przeprowadzenie badań (w przypadku osób poniżej 16 roku życia rodzic lub opiekun prawny musi być obecny przy badaniu lekarskim). Celem zmniejszenia liczby osób zwracamy się o zgłoszenia z jednym rodzicem bądź jednym opiekunem prawnym.

Jednocześnie informujemy, że ww. informacje znajdują się również na stronie WOMP CP-L w Lublinie: https://www.womp.lublin.pl/uslugi/badania-uczniow.html
Pliki do pobrania