fot.D.Martynowska

Dzień Ziemi – „Inwestujmy w naszą planetę”

Dzień Ziemi jest dorocznym świętem na cześć naszej planety i jej środowiska naturalnego. Celem święta jest promowanie postaw ekologicznych i wiedzy na temat natury i zagrożeń, z jakimi się ona zmaga. Dzień Ziemi odbywa się 22 kwietnia każdego roku. Tegoroczne hasło przewodnie brzmi „Inwestujmy w naszą planetę”. Dzień Ziemi jest największym, bo świętowanym w aż 194 krajach wydarzeniem na świecie. Jest to święto na cześć planety Ziemia i jej środowiska natura

lnego oraz okazja, by rozmawiać o ochronie natury i promować widzę na ten temat. W czasie Dnia Ziemi odbywają się liczne wydarzenia, mające na celu promowanie świadomości na temat takich niebezpieczeństw dla Ziemi jak zmiana klimatu, zanieczyszczenie wody i powietrza, wymieranie gatunków i inne. 

W naszej szkole odbył się z tej okazji apel, poświęcony zagadnieniom związanym z naszą planetą. Na apelu uczniowie przedstawili najważniejsze informacje o Dniu Ziemi, odbył się również quiz wiedzy na temat Ziemi i ochrony środowiska. Najbardziej imponującą wiedzą wykazali się uczniowie: Marcin Zarajczyk z klasy VII, Jakub Gołofit z klasy VIII oraz  jeden z naszych najmłodszych uczniów Piotr Mazurkiewicz uczeń klasy II. Wiedza naszych uczniów została nagrodzona ekologicznymi upominkami. Podczas apelu zostały również zaprezentowane torby ekologiczne, które uczniowie wykonywali podczas zajęć na świetlicy szkolnej. Najładniejsze torby również zostały nagrodzone. Oprócz apelu uczciliśmy Dzień Ziemi ubierając się na zielono lub niebiesko. Na lekcjach pojawiły się tematy związane z ochroną środowiska. Klasa VII na lekcji chemii, wykonała prostą oczyszczalnię ścieków. Brudna woda została oczyszczona przez filtr składający się z szmatki, wacików, piasku i kamieni.  Dzięki temu doświadczeniu uczniowie uświadomili sobie, że odzyskiwanie i oczyszczanie wody to jeden ze sposobów na ratowanie naszej planety i środowiska naturalnego.