Prace plastyczne zakwalifikowane do etapu wojewódzkiego konkursu „Bezpiecznie na wsi”

„Bezpiecznie na wsi”

Ruszyła kolejna, XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi” organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

W działaniach prewencyjnych tej instytucji priorytetem jest promowanie pozytywnych zachowań i zapobieganie wypadkom na terenie gospodarstwa rolnego. Jedną z form upowszechniania właściwych zachowań jest edukacja dzieci i młodzieży poprzez organizację konkursów plastycznych. 

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu  pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom w rolnictwie.

Na etap szkolny wpłynęło 13 prac. Szkolna komisja konkursowa do etapu wojewódzkiego zakwalifikowała po trzy prace plastyczne z grup wiekowych.

I grupa kl. 0-III  Inga Jankowska, Aleksandra Wydra, Helena Podleśna

II grupa kl. IV-VIII Igor Gospodarek, Alicja Kot, Patrycja Stachyra

Ogłoszenie wyników etapu wojewódzkiego nastąpi przed zakończeniem roku szkolnego 2021/2022. Laureaci  zostaną powiadomieni przez KRUS o miejscu, sposobie i warunkach przekazania nagród.

Gratulujemy uczniom, którzy wygrali etap szkolny. Co roku mamy finalistów etapu wojewódzkiego, mamy nadzieję, że i w tym roku nasi młodzi artyści odniosą kolejny sukces, czego im życzymy.