W dniu 01 lutego 2022 roku odbyła się wideokonferencja prasowa Lubelskiego Kuratora Oświaty dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023. Pani Teresa Misiuk przedstawiła najistotniejsze terminy obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym w województwie lubelskim (szczegółowy harmonogram jest dostępny na stronie https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=11731)

Wideokonferencja dla rodziców klas VII i VIII z udziałem doradców zawodowych odbędzie się dnia 9 lutego 2022 r. (środa) o godz. 17.00. (wcześniej należy pobrać link), tego samego dnia zostanie też uruchomiony „Informator o szkołach ponadpodstawowych” pozwalający na zapoznanie się z aktualną ofertą szkół zawodowych i ogólnokształcących na terenie województwa lubelskiego.

Ponadto od  dnia 7 do 11 marca br. trwać będzie „Tydzień kariery zawodowej”,  a do zakończenia rekrutacji – wydarzenia i konferencje online w powiatach i prowadzonych przez te samorządy placówkach.