Przesiewowe badanie słuchu dla uczniów kl. I naszej szkoły.

Badania są bezbolesne i nieinwazyjne i będą wykonywane przez doświadczonych specjalistów. Badanie słuchu będzie składało się z dwóch części. W pierwszej części będzie oceniany próg słyszenia, natomiast w drugiej ocena zdolności przetwarzania bodźców słuchowych w części centralnej układu słuchowego. Podczas badania progu słyszenia, które przeciętnie trwa 4-5 min., dziecko będzie miało założone na głowę słuchawki, przez które będą prezentowane ciche dźwięki. Zadaniem dziecka będzie podniesienie ręki lub naciśnięcie przycisku, gdy usłyszy dźwięk. Badania dotyczące oceny centralnego przetwarzania bodźców słuchowych (8-10 min.), będą obejmowały test percepcji dźwięków różniących się wysokością (test FPT), test lateralizacji słuchowej (DDT) oraz test zrozumiałości mowy w szumie. Zadaniem dziecka będzie powtarzanie sekwencji, wskazywanie usłyszanych liczb w jednym i drugim uchu oraz słów usłyszanych w szumie. Wszystkie wymienione badania nie niosą za sobą ryzyka uszkodzenia słuchu, gdyż poziomy dźwięków stosowanych podczas badania są na poziomie potocznej mowy.
Badanie mowy i głosu trwa około 5-7 minut i obejmuje ocenę poprawnego nazywania przez dziecko wyświetlanych na ekranie komputera obrazków, odpowiedzi na zadane pytania oraz opowiedzeniu historyjki obrazkowej. Ocena zaburzeń głosu potrwa ok 3 minut i będzie wykonana na podstawie trzykrotnie wypowiedzianej przez dziecko głoski „a”.