10 stycznia 2022r. do nauki stacjonarnej wracają uczniowie wszystkich typów szkół.  

Zapewnienie bezpieczeństwa – przy optymalnych warunkach nauki – oraz dbałość o zdrowie, w tym zdrowie psychiczne, to priorytetowe cele szkoły. Istotny wpływ na spowolnienie rozprzestrzeniania się choroby spowodowanej kolejnymi mutacjami koronawirusa ma:

  • przestrzeganie aktualnych przepisów prawa dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów;
  • stosowanie się do Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
  • aktualizacja i upowszechnienie wśród uczniów i rodziców wewnętrznego regulaminu lub procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć pozalekcyjnych.

MEiN przypomina, że należy zapewnić taką organizację pracy szkoły, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych, a także ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. W najbliższym czasie kolejny raz szkoły zostaną zaopatrzone w środki ochrony indywidualnej.

Obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej został uregulowany w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dwutygodniowe ferie zimowe odbędą się w Polsce czterech terminach. Od 12 do 27 lutego  2022 roku odpoczywać będą uczniowie  z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego.

Przerwa świąteczna w szkołach – na Wielkanoc – będzie od 14 do 19 kwietnia 2022 roku.