Fot. E. Łączka. Uczestnicy ogólnopolskiego konkursu w SP w Stasinie.

„Orły edukacji wczesnoszkolnej”.

 

W ubiegły piątek uczniowie z klasy II i III wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie „Orzeł Edukacji Wczesnoszkolnej”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych od klasy I do III. Każdy z testów składał się z 21 pytań jednokrotnego wyboru. Skala trudności pytań konkursowych pozwalała każdemu uczniowi spróbować swoich sił.

W konkursie nie ma przegranych. Uczniowie uczestniczący w Ogólnopolskim Konkursie „Orzeł Edukacji Wczesnoszkolnej”, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzymają dyplom uznania. Najlepsi otrzymają tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu, dyplomy i nagrody. Uczniów do konkursu przygotowywały Panie: mgr E. Łączka, mgr E. Strug-nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej.