„Mała Książka – Wielki Człowiek” to ogólnopolska kampania realizowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka.

Celem projektu jest promocja czytelnictwa, które przynosi dzieciom wiele korzyści m.in. budowanie silnej więzi z rodzicem i opiekunem, a także wspieranie ich rozwoju fizycznego i psychicznego. Dzieciom, którym czytano od najmłodszych lat, łatwiej przychodzi nauka, a w dorosłym życiu lepiej radzą sobie z różnego rodzaju wyzwaniami.

Z radością informujemy, że w ramach projektu „Mała Książka – Wielki Człowiek” uczniowie klasy pierwszej otrzymali Wyprawki Czytelnicze.

Wyprawka Czytelnicza zawiera: książkę „Pierwsze Abecadło”, plakat „Kreatywny alfabet”  i poradnik dla rodziców „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem”.  

Przekazanie Wyprawek najmłodszym czytelnikom miało uroczysty charakter i odbyło się w bibliotece szkolnej. Uczniowie wysłuchali wiersza „Ja jestem książka” T. Kubiaka, zapoznali się z księgozbiorem dla najmłodszych, regulaminem biblioteki i „prośbami” książki.

Uroczycie przyrzekli, że będą czytać i szanować książki, korzystać z ich mądrości oraz sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika.