Ostatnia szansa na złożenie wniosku o 300+ !!!!

Tylko do 30 listopada 2022 roku rodzice i opiekunowie uczniów, którzy tego jeszcze nie zrobili, mogą składać wnioski o świadczenie „Dobry Start 300+” do ZUS.

Wniosek można przesłać przez serwis bankowości elektronicznej, Platformę Usług Elektronicznych ZUS lub portal Emp@tia.

Zakład przyjmuje wnioski o 300+ do końca listopada.  Po tej dacie wniosek można będzie złożyć tylko w jednej sytuacji: gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.

Świadczenie z programu „Dobry Start” przysługuje raz w roku na każdego ucznia, aż do ukończenia przez niego 20 roku życia lub 24 roku życia w przypadku ucznia z orzeczoną niepełnosprawnością.