fot. Aneta Podleśna

Flażoletowe gadu gadu w klasie I

Flażolet to sześciootworowa piszczałka, inaczej flecik polski. To instrument, na którym nauka gry nie wymaga wiele czasu, jest łatwa, przyjemna i efektywna i daje wiele korzyści, jakie płyną z nauki gry na instrumencie muzycznym.

Choć są to pierwsze kroki w nauce gry na tym instrumencie, mali muzycy z klasy I mieli już możliwość zaprezentowania swoich umiejętności w październiku, podczas uroczystości ślubowania. Ta publiczna prezentacja sprawiła dzieciom wiele radości i mocno zmotywowała do dalszej nauki. Dzieci ćwiczą w szkole i w domu. Muzykowanie podczas zajęć powoduje wśród najmłodszych duże skupienie, uczy cierpliwości. Daje możliwość rozwijania muzycznych zdolności dzieci, a w przyszłości ich aktywnego udziału w życiu kulturalnym.

Pierwszaki już udowodniły, że tworzą orkiestrę, w której każdy jest ważny, i w której wszyscy wspólnie się wspierają.