Fot. D. Wójtowicz. Pamiątkowe zdjęcie z uroczystości podziękowania Panu Jackowi Wójcikowi za 27 lat pracy na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej w Stasinie oraz wręczenia aktów powołania nowym dyrektorom szkół w Gminie Konopnica w dniu 24.08.2021r.

 

W dniu  24.08.2021r. roku w Urzędzie Gminy Konopnica miało miejsce uroczyste podziękowanie Panu Jackowi Wójcikowi za 27 lat pracy na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej w Stasinie. Wójt Gminy Konopnica Mirosław Żydek podziękował za długoletnią współpracę, trud włożony w wychowanie i kształcenie wielu pokoleń dzieci i młodzieży, profesjonalizm w zarządzaniu szkołą, a także za działalność społeczną dla lokalnego środowiska lokalnego. Podziękował również za piękną i rzetelną współpracę z Radą Gminy, pracownikami urzędu. Na zakończenie wystąpienia Pan Wójt życzył zasłużonego, ale aktywnego odpoczynku od obowiązków dyrektorskich, zdrowia i radości z odkrywania nowych wyzwań i pasji oraz pomyślności w życiu osobistym.

Do podziękowań za sumienne i odpowiedzialne realizowanie wszystkich zadań związanych z wykonywaniem powierzonych zadań na  stanowisku dyrektora, dbanie o stały rozwój szkoły Stasinie, troskę o uczniów, służenie radą i doświadczeniem dołączyła Pani Monika Kowalska Inspektor ds. oświaty przy Urzędzie Gminy Konopnica.

Jednocześnie zostały wręczone akty powołania nowym dyrektorom, którzy obejmą swoje funkcje od 01 września br.: Pani Anieli Sobolewskiej, dyrektor Szkoły Podstawowej w Konopnicy, Pani Emilii Kwaśny, dyrektor Szkoły Podstawowej w Zemborzycach Tereszyńskich oraz Pani Ewie Romaniuk, dyrektor Szkoły Podstawowej w Stasinie.

W uroczystości wzięli udział dyrektor Szkoły Podstawowej w Radawcu Dużym Pani Hanna Szymańska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Motyczu Pan Mariusz Tomczyk dołączając się do życzeń i podziękowań.

Dyrektorzy otrzymali piękne wiązanki kwiatów a Jacek Wójcik pamiątkową tabliczkę z podziękowaniem od Wójta Gminy Konopnica Mirosława Żydka. Całość zakończyła się poczęstunkiem kawą i konsumpcją tortu artystycznego z logo gminy Konopnica i szkoły w Stasinie.