Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty to przeprowadzany przez Operon sprawdzian podsumowujący dla uczniów kończących w roku 2021 klasę III szkoły podstawowej do którego przystąpią nasi uczniowie. W tym roku odbędzie się w dniu 13.05.2021, tj. czwartek o godz. 9.00. Sprawdzian jest przeprowadzany w oficjalnej formule i pozwala obiektywnie zweryfikować poziom wiedzy uczniów do niego przystępujących. Jest przeprowadzany tego samego dnia w całej Polsce.

OSKT to wyjątkowy sprawdzian zewnętrzny składający się z trzech części – polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej,  w trakcie którego są badane kluczowe umiejętności trzecioklasistów, takie jak:
– czytanie ze zrozumieniem
– słuchanie ze zrozumieniem
– słuchanie
– pisanie
– wiedza o języku
– liczenie i sprawność rachunkowa
– praktyczne umiejętności rozwiązywania zadań matematycznych
– rozumienie podstawowych pojęć przyrodniczych
– obserwacje przyrodnicze oraz ich analiza

Formuła OSKT została przygotowana z myślą o dzieciach, jej celem jest zapewnienie komfortu psychicznego uczniom i ograniczenie stresu towarzyszącego testowi. Sprawdzonymi i skutecznymi elementami OSKT są film z Bratkiem oraz bajka Bratka. Film oglądany przed sprawdzianem ma za zadanie wyciszyć uczniów i pomóc im w skupieniu się przed rozwiązywaniem zadań, natomiast bajka uspokaja dzieci po zakończeniu sprawdzianu.

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty z OPERONEM

09:00 – Rozpoczęcie sprawdzianu – film z Bratkiem

09:15 – Język polski (czas trwania 45 minut), słuchanie ze zrozumieniem

10:00-10:15 przerwa

10:15 – Matematyka (czas trwania 45 minut)

11:00 – 11:15 przerwa

11:15 – opcjonalnie Minitest z przyrody (czas trwania:20 minut) może on zostać przeprowadzony w innym terminie. Zaproszenie dzieci do wysłuchania Bajki Bratka oraz pogadanka.

W klasach edukacji wczesnoszkolnej ocena semestralna, roczna i końcowa postępów w nauce oraz ocena zachowania ucznia są ocenami opisowymi. W porównaniu ze stopniami dostarczają one o wiele bardziej szczegółowych informacji rodzicom o postępach dziecka.

Udostępnienie raportów podsumowujących wyniki OSKT 11.06.2021 o godz. 9.00.